Geprint glas

Alles als foto’s, tekningen of prenten kunnen aangebracht worden, waarnahet glas gehard wordt in de oven.