Triple glas

Hoogrendementglas , er zijn verschillende types qua isolatie waarden. Hoe meer plussen des te meer isolatie.